• Slide 1

    מבינים את ה-AND שלכם,


    מזהים את המועמד המתאים

השמת בכירים

 

ב-15 השנים האחרונות ליווינו יושבי ראש, מנכ"לים וסמנכ"לים באיוש מנהלים בכירים. הובלנו תהליכי השמת בכירים במגוון ארגונים ותחומים בשוק הישראלי.

גייסנו עבור חברות ישראליות בכירים לרילוקישן באזורים שונים בעולם. לבסוף, גייסנו לאותן חברות גם מנהלים מקומיים בשילוב חברות הד האנטינג מקומיות.

קרא עוד

דיוק באבחון השמה חכמה

קרא עוד

חברת ביודאטה HR מציעה שירות המשכלל את תהליך האיתור והמיון של מועמדים למגוון תפקידים ומאפשר לכם לקלוט את האדם הנכון, בהתאמה מלאה לתפקיד, למנהל ולסביבה הארגונית. שילוב בין כלי מיון חדשניים ושיטות אבחון ממוקדות מגבירים את יכולת הדיוק בהתאמת המועמד